Thứ Bảy, 22 Tháng Hai , 2020

Tin Tức

Học Toán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 bằng video

Cập nhật: 12:00 | 02/01/1900
Học Toán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12 bằng video

 Học Toán 1 bằng video :

 http://www.youtube.com/watch?v=SL3S0ZFS5S0

Học Toán 2 bằng video :

http://www.youtube.com/watch?v=hN1CquAaPyU

Học Toán 3 bằng video :

http://www.youtube.com/watch?v=g3UvKLs5Le8

Học Toán 4 bằng video :

http://www.youtube.com/watch?v=8Ckh209IUe4

 

Học Toán 5 bằng video :

http://www.youtube.com/watch?v=aYaU20TPoAA

Học Toán 6 bằng video :

http://www.youtube.com/watch?v=o96YJ5sHu3k

Học Toán 7 bằng video :

 

http://www.youtube.com/watch?v=E06nAiYuzzk

 Học Toán 8 bằng video :

http://www.youtube.com/watch?v=Na3CpwzYHt8

Học Toán 9 bằng video :

http://www.youtube.com/watch?v=Iu7i34Cujvw

Học Toán 10 bằng video :

http://www.youtube.com/watch?v=glSDoqjEn_s

 

Học Toán 11 bằng video :

http://www.youtube.com/watch?v=BftgPmOcVW0

Học Toán 12 bằng video :

http://www.youtube.com/watch?v=m1IaK1QfDGk

Học Toán Thi TNPT  bằng video :

http://www.youtube.com/watch?v=XbdKCTbEJRE

 

Học Toán Thi Đại học bằng video :

http://www.youtube.com/watch?v=I9VHAWQZVlw

 

 

 

Copy đường dẫn trên rồi dán vào trình duyệt  

 

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
Mật khẩu  
Đăng nhập
Quên mật khẩu Đăng ký

LIÊN KẾT WEBSITE